Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten
Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks door de douane in de Antwerpse haven in beslag genomen wordt, is nagenoeg vertienvoudigd op 5 jaar tijd: van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. Deze tendens zet zich ook in 2018 voort: tot november 2018 werd reeds 38,6 ton cocaïne in beslag genomen.

Om deze onrustwekkende trend te stoppen zal de douane, als één van de partners in het Stroomplan via een maximale scanning bijdragen tot het terugdringen van de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Lees verder - 14/11/2018 18:42 - FOD Financiën
Douanelabo in Vilvoorde ingehuldigd

Douanelabo in Vilvoorde ingehuldigd

Vandaag werd in aanwezigheid van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude, het nieuwe douanelabo in Vilvoorde officieel ingehuldigd.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt is blij met het nieuwe labo: " De nieuwe apparatuur laat toe om niet alleen een groter aantal controles automatisch te verwerken maar ook om nieuwe trends op het vlak van illegale of frauduleuze producten op te sporen."

Lees verder - 13/11/2018 12:00 - FOD Financiën
14.11.2018 - Inhuldiging uitbreiding Koninklijk theater Toone

14.11.2018 - Inhuldiging uitbreiding Koninklijk theater Toone

De nieuwe uitbreiding van het Koninklijk theater Toone is geopend. Kom morgen om 11u30 het als eerste ontdekken. Op het programma: poppen, Brusselse humor, pintjes en wat breugheliaanse zoetigheden, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vicepremier belast met Beliris, en Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal tof zijn! Adres: Grasmarkt 66, 1000 Brussel. 

Lees verder - 13/11/2018 11:40 - Beliris

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand oktober 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,358 miljard euro afgenomen, tot 392,471 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 1,645 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,625 miljard euro per eind oktober 2018.

Lees verder - 13/11/2018 11:32 - Federaal Agentschap van de Schuld

Verkiezingen 2018: maatregelen nemen om de pariteit te bereiken loont!

Lees verder - 13/11/2018 10:53 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

OLO-aanbesteding van 19/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 19 november 2018 :

Lees verder - 12/11/2018 17:09 - Federaal Agentschap van de Schuld

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Lees verder - 12/11/2018 15:12 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 9 november 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 9 november in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir akte van het tussentijdse verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019).

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de soorten rekeningen en contracten bepaalt die bedoeld zijn in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, samen met de eventuele mededelingsdrempels voor die contracten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude