Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Science policy

Concert in Bozar in Preludium tot de Nationale Feestdag: 20 juli 2019

Op zaterdag 20 juli om 20 uur worden de feestelijkheden rond de Nationale Feestdag ingezet met een gratis concert, net vóór het Bal National dat plaatsvindt op het Vossenplein te Brussel. Dit klassieke muziekconcert wordt georganiseerd door de Koningin Elisabethwedstrijd, samen met het Belgian National Orchestra en Bozar, dankzij de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de Nationale Loterij.

Lees verder - 11/06/2019 09:24

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de drie gemeenschappen over de bevoegdheden op vlak van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling. De ministerraad keurt ook een voorontwerp van wet goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Ondersteuning voor de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de financiering van projecten ter ondersteuning van de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren, in het kader van het Europees stappenplan van het Europese strategische forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI).

Lees verder - 20/12/2018 10:55

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met het principe van het programma DIGIT-04 in het kader van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Unesco-verdrag: teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten van staten die het Unesco-verdrag hebben bekrachtigd.

Lees verder - 16/11/2018 17:05

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Persbericht : Survival of the fittest in de digitale wereld: Dienstverlening, een recht?

Studievoormiddag « Digitale inclusie, empowerment en competenties », georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject IDEALiC gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO – BRAIN-be)

Lees verder - 17/10/2018 14:00

Implementatie van het Unesco-verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het Unesco-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water.

Lees verder - 04/10/2018 13:37