Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een dossier voor de herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

Lees verder - 17/05/2019 15:23

In mei 2019 wordt gestart met de afwerking van het Rijksarchief in Antwerpen

In mei 2019 start de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, met de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Als alles volgens plan verloopt, kan eind 2020 het compleet vernieuwde archiefgebouw opnieuw in gebruik genomen worden.

Lees verder - 09/05/2019 11:00

De Regie der Gebouwen huisvest de Federale Wegpolitie van Achêne in een bijna passief gebouw

Op dinsdag 30 april 2019 is in Sorinnes een nieuwe verkeerspost officieel ingehuldigd. Het nieuwe en zeer energiezuinige gebouw, dat beschikt over ongeveer 800 m² aan kantoorruimte en een garage van 400 m², biedt voortaan onderdak aan de diensten van de federale wegpolitie van Achêne.

 

Lees verder - 29/04/2019 10:34

Regie der Gebouwen rondt werken af voor de nieuwe ondernemingsrechtbank in Turnhout

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, legt de laatste hand aan het uitgebreide renovatie- en nieuwbouwproject van het voormalige rijkswachtgebouw in de Warandestraat in Turnhout. Tegen de zomer neemt de ondernemingsrechtbank (vroeger “Rechtbank van Koophandel” genaamd) er zijn intrek.

Lees verder - 08/04/2019 08:11

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Uitbreiding van de site Colline du Mardasson, die in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de uitbreiding van de site Colline du Mardasson, dat in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Regie der Gebouwen: concessieovereenkomst voor de huisvesting van de scheepvaartpolitie in Blankenberge

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van een concessieovereenkomst voor een gebouw in Blankenberge waar de scheepvaartpolitie zal worden gehuisvest. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14