Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof verlengt.

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Jobs bij de federale overheid: meer dan 7.000 vacatures en 90.000 kandidaten in 2018.

Brussel, 3 juni 2019 - De overheidsdiensten zoeken personeel. In 2018 publiceerden ze meer dan 7.000 vacatures via Selor, hr-partner van de federale overheidsdiensten, waarop meer dan 90.000 kandidaten solliciteerden. Selor wil samen met de politiek nadenken over hoe de reglementering kan aangepast worden om beter te kunnen beantwoorden aan de behoeftes van de klanten (de overheidsdiensten) zonder afbreuk te doen aan de transparantie of de gelijkheid bij selecties.

Lees verder - 08/05/2019 09:27

Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van bepaalde federale instanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden van bepaalde instanties.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Ook voor jongeren is er plaats bij de federale overheid – Selor organiseert zijn 3e jobdag voor <26-jarigen

Brussel, 1 april 2019 - Selor organiseert zijn 3e jobday voor <26-jarigen om ze een startbaanovereenkomst binnen de federale overheid aan te bieden. Tijdens dit event kunnen kandidaten een sollicitatiegesprek hebben, met het oog op een job in de publieke sector, en ze kunnen tijdens een jobbeurs verschillende overheidsdiensten ontmoeten. Inschrijven gebeurt vanaf vandaag via de website van Selor.

Lees verder - 01/04/2019 10:22

Een nieuwe website voor de Federale Interne Audit

De Federale Interne Audit kondigt de lancering van zijn nieuwe website https://audit.fed.be aan.

Lees verder - 27/03/2019 09:56

Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer kennis van een nota over de ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel tijdelijk wijzigt in het kader van de Brexit.

Lees verder - 01/03/2019 16:07